Klienta Karte


Klienta karte ir apvienības SirdsAptieka klientu lojalitātes programmas daļa. Katra karte ir personalizēta ar tās īpašnieka vārdu, uzvārdu un unikālu svītru kodu.

Klienta karte sniedz iespēju aptieku klientiem iegādāties preces ar 5% atlaidi, izņemot kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles un medicīnas preces, recepšu medikamentus un akciju preces.

Klienta karte Klienta karte

Pieteikšanās Klienta kartei


Klienta karti iespējams saņemt bez maksas SirdsAptieka aptiekās, kurās ir norādīts par Klienta kartes apkalpošanu.

Klienta kartes nosacījumi


Šeit atradīsiet klienta kartes nosacījumus.

NOSACĪJUMI
 1. SirdsAptieka Klienta karte (turpmāk tekstā – Karte) ir aptieku apvienības SirdsAptieka klientu lojalitātes programmas daļa. Karti izsniedz SirdsAptieka aptieka un Kartes lietotājam tiek dota iespēja ar atlaidi iegādāties noteiktas preces SirdsAptieka aptiekās. Visas tiesības uz SirdsAptieka klientu lojalitātes programmu pieder SIA Oribalt Rīga, reģ. Nr. 50003199991, Dzelzavas iela 120M, Rīga, LV-1021, Latvija.
 2. Kartes lietošanas noteikumi ir spēkā visās SirdsAptieka aptiekās, kuras atzīmētas ar Kartes simbolu uz durvīm un/vai aptiekas tirdzniecības zālē.
 3. Lai saņemtu Karti, SirdsAptieka aptiekā jāiesniedz aizpildīta un parakstīta pieteikuma anketa. Paraksts uz pieteikuma anketas apliecina, ka klients ir iepazinies un piekrīt visiem Kartes lietošanas noteikumiem. Izsniegto Karti drīkst izmantot tikai tās lietotājs.
 4. Uzrādot Karti pirms pirkuma veikšanas, tās lietotājs ir tiesīgs saņemt atlaidi pirkumam. Atlaide tiek noteikta 5% (piecu procentu) apmērā no produktu cenas visam aptiekas sortimentam, izņemot:
  1. pret recepti izsniedzamiem medikamentiem un medicīnas precēm;
  2. valsts un privāto apdrošināšanas sabiedrību kompensējamiem medikamentiem un produktiem;
  3. medikamentiem un citām precēm, kuriem jau tiek piemērota atlaide pārdošanas brīdī.
 5. S Atlaide tiek piešķirtas tikai un vienīgi kā samazinājums pirkuma vērtībai. To nevar saņemt skaidrā naudā vai precē. Atlaides attiecas uz pirkumiem, par kuriem tiek veikts norēķins pirkuma brīdī skaidrā naudā, ar maksājuma vai dāvanu karti. Atlaide netiek attiecināta uz maksājumiem ar bankas pārskaitījumu un iegādājoties dāvanu kartes.
 6. Kartes nozaudēšanas vai zādzības gadījumā, tās lietotājam ir pienākums par to paziņot aptiekai, kurā Karte saņemta vai zvanot uz SIA Oribalt Rīga informatīvo tālruni 67802450. Lai saņemtu jaunu Karti nozaudētās vietā, jāaizpilda jauna pieteikuma anketa.
 7. Aizpildot anketu, Kartes lietotājs piekrīt, ka SIA Oribalt Rīga veiks šajā anketā norādīto personas datu apstrādi saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, lai veidotu SirdsAptieka pastāvīgo apmeklētāju reģistru un īpašo SirdsAptieka pakalpojumu un preču piedāvājumus Kartes lietotājam.
 8. Saņemtos Kartes lietotāja personas datus SIA Oribalt Rīga izmantos vienīgi lojalitātes programmas sistēmas funkcionēšanai un svarīgas informācijas paziņošanai Kartes lietotājam. Ja Kartes lietotājs skaidri izsaka vēlmi nesaņemt šāda veida sūtījumus, viņa pasta un e-pasta adrese tiks dzēsta no informatīvo materiālu nosūtīšanas saraksta. Kartes lietotāja dati tiek reģistrēti un glabāti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām un tie nevar tikt nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajos gadījumos.
 9. Aizpildot anketu, Kartes lietotājs var piekrist saņemt informāciju par SirdsAptieka piedāvājumiem pastāvīgajiem klientiem un citām veselības veicināšanas aktivitātēm pa pastu, e-pastu un/vai īsziņas veidā.
 10. SIA Oribalt Rīgaa ir tiesības jebkurā brīdī mainīt un/vai atcelt lietošanas noteikumus bez iepriekšējas saskaņošanas ar Kartes lietotāju. Par visām šo noteikumu izmaiņām Kartes lietotājs tiek informēts SirdsAptieka aptiekā, kurā ir spēkā šie noteikumi.
 11. Kartes darbība var tikt mainīta un/vai pārtraukta saistībā ar izmaiņām Latvijas Republikas likumdošanā. Šajā gadījumā SIA Oribalt Rīga nenes atbildību par iespējamiem jebkāda veida zaudējumiem, ko Kartes darbības pārtraukšana var radīt tās lietotājam.